Logo

ARMIN SARAJLIĆ

Vijećnik
Ime i prezime: ARMIN SARAJLIĆ


Mjesto rođenja: KONJIC
Datum rođenja: 25.07.1986.
Obrazovanje i zanimanje: EKONOMISTA
Adresa: ORAŠJE L6/7., KONJIC
Kontakt telefon: (nema)
E-mail: (nema)
Politička partija - Stranka: SBB- SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba