Logo

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova-"Sanacija kuće Jovo Dabić"

Odluka o pokretanju postupka

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba