Logo
Printaj ovu stranu

Obavještenje-ugostiteljski objekti

Obavještavaju se sva  pravna i fizička licima koja posjeduju trajna rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti da su dužni usaglasiti svoje poslovanje s odredbama novog Zakona o ugostiteljstvu HNK (Službene novine HNK 12/17) koji je stupio na snagu 29 decembra 2017 godine.

Zahtjev za usklađivanje odobrenja za rad u skladu sa zakonskim propisima možete naći na web stranici Općine Konjic www.konjic.ba i na info pultu u zgradi Općine Konjic.

Za više informacija možete se obratiti na broj telefona 036/712-236  - Adisa Kevrić

 

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba