Logo
Printaj ovu stranu

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za predstavnika/cu NVO sektora u Općini Konjic

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba