Logo
Printaj ovu stranu

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE KONJIC ZA 2021. GODINU

U prilogu možete preuzeti :

javni poziv
obrasce
izjava da organizacija nije u sistemu PDV-a
izjava da sredstva nisu dobivena od drugog donatora

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba