Logo
Printaj ovu stranu

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme RTV d.o.o Konjic

 RTV d.o.o Konjic raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme. U prilogu možete preuzeti :

     1. Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
     2.Obrazac za prijavu na Javni oglas
     3.Odluku o imenovanju Komisije za izbor kandidata za prijem u radni odnos po Javnom oglasu

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba