Logo
Printaj ovu stranu

Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Općine Konjic za 2021. godinu po Javnom pozivu OCD/NVO

Odluku  o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Općine Konjic za 2021. godinu po Javnom pozivu OCD/NVO možete preuzeti u prilogu:

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: grad.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba