Logo

Biblioteke, domovi kulture

01. Rekonstrukcija gradske biblioteke sa bosanskom sobom
02. Rekonstrukcija doma kulture Čelebići
03. Sanacija mokrih čvorova u Društvenom domu - Narodni univerzitet
04. Rekonstrukcija biblioteke Mjesna zajednica Bijela
05. Rekonstrukcija prostorija Mjesne zajednice Stari grad
06. Adaptacija prostorija za Vijeća Mladih
07. Izgradnja biblioteke i doma kulture Kostajnica
08. Sanacija krova iznad biblioteke i bosanske sobe
09. Sanacija krova na Društvenom domu u Konjicu
10. Izgradnja doma Lukomir
11. Izgradnja Muzeja grada - bivši vatrogasni dom
12. Rekonstrukcija prostorija Mjesne zajednice Bijela
13. Rekonstrukcija krova Doma izviđača
14. Sanacija krova dječijeg obdaništa Zulejha Begeta

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba