Logo

Vjerski objekti

01. Izgradnja Munare u Džajićima
02. Sanacija Pravoslavne crkve u Bradini
03. Sanacija džamije u Lukomiru
04. Sanacija Pravoslavne crkve u Konjicu
05. Sanacija pomoćnog objekta Pravoslavne crkve
06. Sanacija džamije u Seonici
07. Izgradnja potpornog zida pored Čaršijske džamije

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: grad.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba