Logo

Općinske službe

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Služba za zajedničke i stručne poslove

 

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba