Potpisan Sporazum o partnerstvu u implementaciji projekta “Obuka žena za tkanje tepiha”

Potpisan Sporazum o partnerstvu u implementaciji projekta “Obuka žena za tkanje tepiha”

Dana, 25.09.2019. godine u kabinetu načelnika Općine Konjic, gdin. Emira Bubala održano je svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu u implementaciji projekta “Obuka žena za tkanje tepiha”.

Konjički kraj je tradicionalno imao i razvijao kućnu radinost i bio poznat po tkalačkim rukotvorinama i drvorezbarstvu. Sa ciljem očuvanja tradicije, i iskazanim interesom preduzeća Carper Centar d.o.o. iz Čapljine za stvaranje i predstavljanje umjetnosti ručno rađenih tepiha, pokrenuta je ideja da se organizuje obuka žena za tkanje tepiha u Konjicu.
Uzimajući u obzir gore navedeno, i postojanje interesa kod žena za učešće u ovoj obuci, zainteresirane strane su se dogovorile da preko implementatora Agencije za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. realizuju projekat „Obuka žena za tkanje tepiha“ , kroz koji bi se u trajanju od tri mjeseca izvršila obuka za 22 žene sa područja općine Konjic, koje bi po završetku obuke, u zavisnosti od stečenog znanja i iskazanog interesa za dalji rad imale priliku da nastave saradnju sa pomenutim preduzećem.

Za potrebe obuke angažovana je žena iz Turske koja će u predviđenom periodu boraviti u Konjicu i biti na raspolaganju ženama radnim danima od 7:30 do 12:30 i podučavati ih  tehnikama tkanja tepiha.

Provedbom ovog projekta doprinijelo bi se osnaživanju položaja žena na području općine Konjic kroz sticanje znanja i vještina vezanih za poslove ručne izrade visokokvalitetnih tepiha, što bi u konačnici doprinijelo stvaranju uslova za zapošljavanje, kao i ostvarivanje prihoda na lokalnom nivou.
Pored Općine Konjic i Agencije za ekonomski razvoj „PRVI KORAK“ d.o.o., partneri na projektu su Federalni zavod za zapošljavanje, Švicarska Fondacija Helvetas kroz projekat „Moja Budućnost“ i preduzeće Carpet Centar d.o.o. Čapljina, koji su sa svoje strane osigurali  tehničku i finansijsku podršku realizacije projekata “Obuka žena za tkanje tepiha” čija je ukupna vrijednost 61.280,00 KM

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi