Logo
Printaj ovu stranu

Obavještenje za građane MZ NERETVICA - Podružnica Parsovići i Preslop

Obavještenje za građane MZ NERETVICA - Podružnica Parsovići i Preslop

Obavještavaju se građani MZ NERETVICA - Podružnica Parsovići i Preslop da će se dana 05.01.2020 godine, održati zbor građana, a u vezi izbora članova Podružnica i članova Savjeta mjesne zajednice. Zbor će se održati u prostorijama O.Š. PARSOVIĆI sa početkom u 17:00 sati.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba