Logo
Printaj ovu stranu

J A V N I P O Z I V Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći poslovnim subjektima pogođenim posljedicama uzrokovanim pandemijom Korona virusa – COVID 19

J A V N I    P O Z I V  Za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje pomoći poslovnim subjektima pogođenim posljedicama uzrokovanim pandemijom Korona virusa – COVID 19

Pozivaju se sva pravna i fizička lica sa sajedištem na području općine Konjic, a kojima je bio zabranjen rad naredbama Federalnog kriznog štaba, Kantonalnog štaba civilne zaštite i Štaba civilne zaštite općine Konjic, da podnesu Zahtjev za ostvarivanje pomoći uzrokovanih pojavom pandemije Korona virusa – COVID 19.

 Općina Konjic će odobriti sljedeće mjere pomoći:

  • Subvencija plaćanja zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Općine Konjic u iznosu od 50% od ukupne obaveze za mjesece mart-decembar za 2020. godine;
  • Subvencija plaćanja zakupa zemljišta i javnih površina za 2020. godinu za sve poslovne subjekte kojima je bio zabranjen rad zbog pandemije za mjesece mart, april i maj u iznosu od 100%, a za ostale mjesece u iznosu od 50% od ukupne obaveze;
  • Subvencija plaćanja komunalne takse (takse na istaknutu firmu) za 2020. godinu u iznosu od 50% godišnje obaveze, svi obveznici po Odluci o komulanim taksama („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj 4/13) kojima je bio zabranjen rad zbog pandemije kao i obveznici koji imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom periodu 2019. godine (mart, april i maj), a čije je sjedište društva u Konjicu (član 9. Zakona o privrednim društvima);
  • Subvencija plaćanja naknada za upotrebu taksi stajališta u iznosu od 50% za 2020. godinu utvršene Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj 3/18).

U prilogu možete preuzeti javni poziv i obrazac zahtjeva.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba