Logo
Printaj ovu stranu

Načelnik Ćatić održao sastanak sa predstavnicima NVO i humanitarnih organizacija

Načelnik Ćatić održao sastanak sa predstavnicima NVO i humanitarnih organizacija

Načelnik  Općine Konjic Osman Ćatić i pomoćnik načelnika  za civilnu zaštitu i vatrogastvo Husin Hodžić održali su sastanak sa direktoricom JU Centra za socijalni rad u Konjicu Nadirom Đapo, sekretarkom  Općinske organizacije Crvenog križa Konjic Šahom Kurtović, sekretarom Osnovnog odbora Merhameta Konjic Jasminom Ahmićem, predsjednicom Udruženja “Žena za ženu “Konjic Lejlom Halilović  i predsjednicom Udruženja žena “ Nera “ Elvedinom Alić. 

Tokom sastanka načelnik Ćatić zahvalio je predstavnicama i predstavnicima  ustanova i udruženja na dosadašnjem nesebičnom angažmanu  u pomaganju Konjičanima, prognanicima, izbjeglicama, migrantima, pozivajući ih, da i u narednom periodu budu organizatori i nosioci akcija i aktivnosti pomoći svima kojima je pomoć potrebna. 

Općina Konjic će i dalje u domenu svojih  ovlaštenja i mogućnosti podržavati akcije i pomagati rad Udruženja – kazao je Ćatić.

Tokom sastanka prisutni su razgovarali i o  aktuelnoj migrantskoj krizi, te su predstavanici NVO iskazali spremnost da budu podrška Općini Konjic jer isti imaju znanje i iskustvo u djelovanju u kriznim situacijama.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba