Program obuke pod nazivom "Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi"

Trening "Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi" Trening "Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi"

Cilj jednodnevne obuke je da pomogne novoizabranim vijećnicima da steknu polazni uvid u funkcionisanje lokalne samouprave, kako bi mogli da uspješno izvršavaju svoje uloge i odgovornosti i sarađuju sa drugim odgovornim akterima.

Obuka ima uvodni karakter i računa na kasnije usavršavanje u svim aspektima programa, prvenstveno kroz sistem obuke za JLS i putem neposrednog iskustva.
Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:  http://www.sogfbih.ba

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi