Logo
Printaj ovu stranu

Program obuke pod nazivom "Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi"

Trening "Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi" Trening "Šta vijećnici treba da znaju o lokalnoj samoupravi"

Cilj jednodnevne obuke je da pomogne novoizabranim vijećnicima da steknu polazni uvid u funkcionisanje lokalne samouprave, kako bi mogli da uspješno izvršavaju svoje uloge i odgovornosti i sarađuju sa drugim odgovornim akterima.

Obuka ima uvodni karakter i računa na kasnije usavršavanje u svim aspektima programa, prvenstveno kroz sistem obuke za JLS i putem neposrednog iskustva.
Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:  http://www.sogfbih.ba

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba