Sastanak – Formalizacija lokalnog razvojnog partnerstva Općine Konjic

Sastanak – Formalizacija lokalnog razvojnog partnerstva Općine Konjic

Općina Konjic je potpisala ugovor o implementaciji projekta „Lokalni integrisani razvoj“ koji finansira UNDP u BiH. Jedna od komponenti ovoga projekta jeste uspostavljanje lokalnih razvojnih partnerstava u svrhu jačanja koordinacije i saradnje između različitih tijela (javno – privatno partnerstvo).

Dana 31.01.2017. godine, održan je sastanak, odnosno formalizirano je lokalno razvojno partnerstvo Općine Konjic. Članovi lokalnog razvojnog partnerstva su imali priliku da se upoznaju sa dokumentima o radu lokalnog razvojnog partnerstva, te da daju prijedloge, da bi se mogle napraviti eventualne dopune i izmjene.

Još jedna tema dnevnog reda je bilo i potpisivanje izjava o partnerstvu, kao i usvajanje Pravilnika o radu lokalnog razvojnog partnerstva. Sastanak je otvorila gđa. Meliha Gekić Lerić, konsultantica ispred firme Enova d.o.o., pozdravila je prisutne, a nakon toga dala je riječ gđi. Maji Smrzlić iz UNDP – a.

Na sastanku je izabran i predsjedavajući lokalnog razvojnog partnerstva. Usvojen je Poslovnik, kao i zajednička Izjava o lokalnom razvojnom partnerstvu, koju su članovi i potpisali. Slijedeći sastanak je planiran u maju tekuće godine.

nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi