Logo
Printaj ovu stranu

U Konjicu danas predstavljen “Projekat i prateće studije za željezničku dionicu Visoko - Konjic”

U Konjicu danas predstavljen “Projekat i prateće studije za željezničku dionicu Visoko - Konjic”

Danas su u Općini Konjic “Projekat i prateće studije za željezničku dionicu Visoko- Konjic- rješenje uskog grla Ivan- Bradina ” predstavnicima Općine Konjic prezentirali predstavnici konzorcija CeS.TRA, koji je implementator projekta. Riječ je o projektu koji se finansira kroz finansijsku pomoć Evropske unije u okviru Instrumenta  za pretpristupnu pomoć II (IPA II), čiji je glavni korisnik JP Željeznice Federacije BiH. U narednom periodu trebalo bi da uslijede aktivnosti daljih usaglašavanja interesa lokalne zajednice, kada je riječ o pripremama za ovaj projekat.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba