Logo
Printaj ovu stranu

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti KULTURE radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Javni poziv se nalazi u prilogu:

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba