Logo
Printaj ovu stranu

Ajman Šoše v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH danas u posjeti Općini Konjic

Ajman Šoše v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH danas u posjeti Općini Konjic

 

S ciljem definisanja pojedinosti koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta za potrebe gradnje autoceste na koridoru Vc, koja prolazi kroz područje općine Konjic, danas je Ajman Šoše v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH posjetio Općinu Konjic, gdje se sastao sa načelnikom  Osmanom Ćatićem. Ovom prilikom razmijenjene su aktuelne informacije, koje bi trebalo da ubrzaju neophodne procese u pripremi za gradnju  poddionice Ovčari  - ulaz u tunel Prenj, koja u cjelosti prolazi kroz općinu Konjic.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba