Logo
Printaj ovu stranu

S ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH posjetio Općinu Konjic

S ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH posjetio Općinu Konjic

Općinu Konjic posjetio je Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koji se tokom posjete sastao sa načelnikom Osmanom Ćatićem. Ovom prilikom razgovarano je o modelima saradnje Općine Konjic i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u smislu podrške poduzetništvu, poljoprivrednoj proizvodnji, te sajamskim  aktivnostima, tokom kojih Općina Konjic nastoji predstaviti sve primjere dobre prakse iz ovih oblasti.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: opcina.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba