Logo
Printaj ovu stranu

Džemail Ćibo, direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK posjetili Općinu Konjic

Džemail Ćibo, direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK posjetili Općinu Konjic

Direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Džemail Ćibo  i Suad Balić, ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave HNK danas su posjetili Općinu Konjic, gdje su se sastali sa načelnikom Općine Konjic Osmanom Ćatićem i saradnicima. Tokom posjete razgovarano je o potrebama Općine Konjic kada je riječ o određenim zakonskim rješenjima koja su u proceduri na različitim nivoima vlasti, a koja su bitna za brojne oblasti života i rada Konjičana.

Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: grad.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba