Logo
Printaj ovu stranu

Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva
Vlada Federacije BiH je na 298. sjednici održanoj 12.01.2022. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 12.01.2022. godine i traje 14 dana.
 
PREPORUKE KRIZNOG ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
1. Preporučuje se osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza te da redovno koriste zaštitnu opremu.
2. U slučaju pojave nekih od simptoma kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog domaćinstva, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom ljekaru kako
bi dobili dalje upute.
3. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.
4. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH koji žive ili rade u zemljama u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19 da ne dolaze u Federaciju BiH, zbog povećanja rizika od unošenja COVID-19, a što bi dodatno moglo rezultirati daljim pogoršanjem COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH.
5. Preporučuje se nadležnim tijelima vlasti u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima, organiziranje imunizacije protiv COVID-19 po načelu „dan otvorenih vrata“ prema raspoloživim količinama vakcina protiv COVID-19.
6. Vlade kantona, odnosno krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva, prema procjeni epidemiološke situacije u kantonu, preporuke od tač. 1. do 5. mogu donijeti i u formi naredbe.
 
http://fbihvlada.gov.ba/bosanski/preporuka29.php
Copyright Općina Konjic Maršala Tita br. 62 88400 Konjic Tel.: +387 36 712 200 centrala Fax: +387 36 729 813 email: grad.konjic@konjic.ba web: www.konjic.ba