ALMIR ALIKADIĆ

Ime i prezime: ALMIR ALIKADIĆ

Mjesto rođenja: KONJIC
Datum rođenja: 29.05.1960.
Obrazovanje i zanimanje: VSS, DOKTOR MEDICINE, SPECIJALISTA FIZIJATAR
Adresa: KOLONIJA BR.33, KONJIC
Kontakt telefon: 061 / 212 - 483
E-mail:
Politička partija - Stranka: SDU BIH – SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi