Za privredu Općine Konjic 11 miliona KM

Načelnik Općine Konjic Osman Ćatić i član Uprave BBI banke Nedžad Gušić danas su potpisali ugovor o saradnji s ciljem pomoći privrednim subjektima kroz subvencioniranje troška finansiranja povoljnih finansijskih linija. Potpisivanju ugovora prisustvovao je Jasmin Badžak, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika općine Konjic. - Općina Konjic je u budžetu za 2021.g. u okviru aktivne politike zapošljavanja obezbijeda sredstva na ime podrške privrednim subjektima sa području općine Konjic, kroz subvencioniranje kamatne stope na kratkoročne i dugoročne kredite. Cilj je održavanje postojećeg...

S ciljem uspostavljanja intenzivnije saradnje Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH posjetio Općinu Konjic

Općinu Konjic posjetio je Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koji se tokom posjete sastao sa načelnikom Osmanom Ćatićem. Ovom prilikom razgovarano je o modelima saradnje Općine Konjic i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u smislu podrške poduzetništvu, poljoprivrednoj proizvodnji, te sajamskim  aktivnostima, tokom kojih Općina Konjic nastoji predstaviti sve primjere dobre prakse iz ovih oblasti.

Doprinos razvoju ruralnog turizma kroz projekat “Korak naprijed” s ciljem ohrabrivanja mladih i žena za bavljenje mini poduzetništvom

Općina Konjic jedna je o 6 bh. općina u kojima će se u narednom periodu realizovati projekat pod nazivom  “Korak naprijed - razvoj ženskog poduzetništva u doba pandemije” uz finansijsku podršku Canada Fund for Local Initiatives (CFLI). Implementator je Unija za održivi povratak i integracije u BiH, a projekat je podržala Općina Konjic. U sklopu pripremih aktivnosti za implementaciju projekta, čiji je cilj razvoj ruralnog turizma i ohrabrivanje mladih i žena za bavljenje mini poduzetništvom, danas je u Općini Konjic...

Festival hrane “Konjic Food Fest” pokazao svu raskoš gastro ponude općine Konjic i trud vrijednih Konjičana pod motom “Made in Konjic”

U Konjicu je u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic uz pokroviteljstvo Općine Konjic danas održan Festival hrane “Konjic Food Fest” koji je okupio 80 izlagača iz Konjica i BiH, koji su predstavili prerađevine od voća i povrća, mliječne i mesne proizvode, pekarske i poslastičarske delicije. Festival hrane zajedničkim nastupom otvorili su Hamdo Tinjak sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, Osman Ćatić, načelnik Općine Konjic, Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic...

Ivan Lesko, direktor Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove HNK posjetio Konjic

Danas se Ivan Lesko, direktor Uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove HNK sa saradnicima posjetio Općinu Konjic, gdje se sastao sa načelnikom Osmanom Ćatićem i saradnicima. Ovom prilikom razgovarano je o saradnji Uprave i Općine Konjic u cilju rješavanja problematike uspostave zemljišnih knjiga za katastarske općine Turija i Bijela, pripremama realizacije projekta uvođenju adresnog registra, koji je za područje općine Konjic planiran za 2022.godinu, te geoportalu na nivou HNK.

USAID WHAM konferencija o razvoju radne snage načelnik Općine Konjic Osman Ćatić jedan od panelista

U okviru USAID WHAM Activity u Sarajevu organizovana je konferencija o izazovima s kojima se u poslovanju susreću bh. privrednici. Cilj projekta USAID WHAM  jeste podsticanje otvaranja novih radnih mjesta u izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima.   U okviru Panela : Partnerstvo za obrazovanje u zapošljavanju o aktivnostima Općine Konjic na tom planu govorio je načelnik Osman Ćatić, predstavljajući dobru praksu uvezivanja obrazovnog sektora sa potrebama privrede u Konjicu.    Konferencija je bila prilika susreta svih relevantnih predstavnika: privrednika, sistema obrazovanja, udruženja poslodavaca, privrednih...

U toku pripreme Sajma karijernog informisanja za učenike osnovnih škola

U zgradi Općine Konjic održan je radni sastanak s ciljem nastavka aktivnosti u sklopu projekta „ Unaprijeđenje javno-privatnog dijaloga u cilju prilagođavanja srednjeg stručnog obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada“ koji realizuju Općina Konjic, Agencija za ekonomski razvoj "PRVI KORAK" i Fondacija Helvetas Moja Budućnost. Cilj je da se u novembru tekuće godine u Konjicu organizuje trodnevni Sajam karijernog informisanja, kojem bi prisustvovali učenici osnovnih škola i roditelji. Ovom prilikom biće predstavljena zanimanja za koja postoji potreba u okviru konjičke privrede. Sastanku su...

Stvoreni uslovi za kvalitetniju prevenciju karcinoma kod žena, Dom zdravlja Konjic dobio savremeni ultrazvučni aparat

Danas je Dom zdravlja Konjic dobio savremeni ultrazvučni aparat za potrebe Ginekološke ambulante, kroz projekat “Poboljšanje dostupnosti i kvalitete javnih usluga u općinama i gradovima u FBiH”, koji se finansira iz sredstava Općine Konjic i sredstava Grant sheme koje je obezbjedila Vlada FBiH i Vlada Švicarske, putem Projekta integriranog lokalnog razvoja koji provodi UNDP. -Općina Konjic je nastojeći Konjičanima stvoriti uslove za što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, budžetom za 2021.g. planirala sredstva za njeno unaprijeđenje i kroz ovaj projekat nabavljena je oprema...

Općinske službe

Služba za zajedničke i stručne poslove

Pomoćnik načelnika za zajedničke i stručne poslove:
Nedžad Ramić

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-206
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za opštu upravu i inspekcijske poslove

Pomoćnik načelnika za opću upravu i inspekcijske poslove:
Šeherzada Alić
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-208
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Pomoćnik načelnika za  imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina:
Mirna Habibija Sultanić

Adresa: Trg državnosti bb. - ALIJA IZETBEGOVIĆ

Telefon: 036 / 734-290
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.; 

Ova Služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima geodetskih i imovinsko-pravnih odnosa i katastra nekretnina,
2. sprovodi utvrđenu politiku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
3. vrši statističku obradu podataka o poslovima iz nadležnosti Službe,
4. rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe,
5. vrši analitičko praćenje stanja i kretanja u oblastima za koje je osnovana,
6. stara se o realizaciji budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti Službe,
7. vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u oblastima za koje je osnovana,
8. priprema stručna mišljenja, prijedloge i sugestije na nacrte propisa i drugih akata koja usvajaju nadležni organi o pitanjima iz nadležnosti Službe,
9. priprema propise i druge opšte akte o pitanjima iz nadležnosti Službe koje donose Općinski načlenik i Općinsko vijeće,
10. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu,
11. provodi postupak arondacije, PZF-a i konfiskacije nekretnina,
12. otkrivanje i obilježavanje komunalnih uređaja,
13. snimanje komunalnih uređaja i objekata,
14. kartiranje snimljenih komunalnih uređaja,
15. izrada skica o nadzemnim i podzemnim izdancima,
16. provodi postupak raspravljanja kmetskog selišta,
17. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksporprijacijom nekretnina,
18. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
19. vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građane i pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
20. razmatra pitanja prava preče kupovine nekretnina i zakupa nepokretnosti u državnoj svojini,
21. rješava o pravima na nekretninama, u skladu sa zakonom,
22. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima,
23. vrši poslove vještačenja po pozivu suda u imovinsko-pravnoj oblasti,
24. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
25. vrši i druge upravne i stručne poslove iz svoje oblasti koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.


Unutrašnja oraganizacija Službe

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutršnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina,
b) Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
Djelokrug rada unutrašnjih organizacionih jedinica
a) Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove održavanja premjera i katastra nekretnina,
2. izdaje uvjerenja i izrada kopija podataka, premjera i katastra nekretnina u skladu sa zakonom i drugim propisom,
3. provodi utvrđene promjene na geodetskim planovima, kartama i elaboratima
4. vrši izradu prijavnih listova za zemljište, zgrade i objekte,
5. vrši geodetsko snimanje objekata,
6. vrši uknjižbe, predbilježbe, zabilježbe u katastru nekretnina
7. vrši poslove vještačenja po pozivu suda,
8. vrši poslove vještačenja i druge poslove iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
9. vrši i sve druge poslove koji se odnose na geodetske poslove i katastar nekretnina
b) Odsjek za imovinsko - pravne poslove

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

1. vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa,
2. provodi postupke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu /dodjelu grđevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa, utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade, davanje saglasnosti na promet nedovešene zgrade, utvrđivanje prestanka državnog vlasništva na građevinskom zemljiištu koje nije prevedeno namjeni u skaldu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo na osnovu odluke Općine, preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika, ostvarivanje prava ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica, ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu,
3. provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih ekspropijacijom nekretnina,
4. vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
5. utvrđivanje prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
6. utvrđivanaje etažnih vlasnika na dijelovima zagrada,
7. vodi postupke određivanja pravične naknade u prvom stepenu za građane, pravna lica i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu,
8. priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće, vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.

Otvorite link

Služba za prostorno uređenje, građenje i obnovu

Pomoćnik načelnika ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐENJE I OBNOVU:
Esad Omerović

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-261
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za privredu, finansije i društvene djelatnosti

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti:
Adnan Špago

Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-256
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik načelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Husein Hodžić

Adresa: Musala bb.
Telefon: 036 / 726-919 i 036 / 735-370
Telefax: 036 / 729 -813 i 036 / 735-371
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Otvorite link

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi