O GRADU

Grad Konjic nalazi se u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i graniči sa općinama: Prozor-Rama, Gornji Vakuf, Fojnica, Kreševo, Hadžići, Kalinovik, Trnovo, Nevesinje, Jablanica i Mostar. Grad Konjic teritorijalno zauzima 1.386.6 km2 ili 2,60 % od teritorije Bosne i Hercegovine, koji naseljava 34.500 stanovnika, naseljenih u 175 sela i naselja, organizovanih u 16 mjesnih zajednica.

Područje grada Konjica se prostire na nadmorskoj visini od 270 m (nivo Jablaničkog jezera) do 2.155 m (planina Prenj). Na konjičkom području nalaze se planinski masivi: Prenja, Visočice, Bjelašnice, Treskavice i Vranice, a dobrim dijelom u ovo područje zadiru i obronci Crvnja. Područje grada Konjica ukrašeno je mnoštvom rijeka i jezera sa bisernom ljepoticom rijekom Neretvom i čudesnim kanjonom Rakitnice, te Boračkim i Jablaničkim jezerom.

Prirodne ljepote, bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, te veliki šumski i vodeni potencijali predstavljaju osnovu za razvoj drvoprerađivačke djelatnosti, poljoprivrede, stočarstva, voćarstva, turizma i drugih grana. Značajna ulaganja u objekte infrastrukture, putne, vodovodne, kanalizacione, komunikacione obilježili su prethodni period, a predstavljaju grad Konjic prepoznatljivom i ugodnom za življenje.

Realizacijom niza kapitalnih projekata otvaraju se horizonti grada Konjica kao destinacije poželjne za život današnjih i budućih generacija.

 

Ciljevi i politika kvaliteta Jedinstvenog organa uprave Grada Konjic

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi