Nacionalni spomenici

Kulturno - historijsko nasljeđe

Intenzivnim radom na terenu snimljeno je i stanje kulturno-historijskog naslijeđa Općine i osnovni problemi na polju njihove zaštite. Arheološko naslijeđe u općini Konjic je izuzetno bogato, posebno spomenici iz srednjeg vijeka, tj.nekropole stećaka i utvrđenja, te ostaci srednjovjekovnih gradova i sakralnih objekata.

Nacionalni spomenici općine Konjic

Malo je gradova u Bosni i Hercegovini i šire koji se mogu pohvaliti tako burnom i dugo pisanom historijom, sa mnogobrojnim nalazima iz rimskog perioda i srednjeg vijeka, izuzetno važan saobraćajni čvor u osmanskom periodu i usputna stanica na putu carigradskog druma prema moru, jedan od najačih centara bosanske crkve u XV stoljeću, grad koji je povezivao i činio sponu između Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka.

Prahistorijski tumulus i nekropola sa stećcima

Na obronku planine Bahtijevice (ogranak planine Prenja), na 1163 m nadmorske visine, pokraj starog/turskog puta koji je vodio od Ivan-planine do Porima, na prostoru između Lipeta i Zijemlja, prostire se visoravan Velika (Dabića) poljana. Na zemljišnoj parceli površine od 1170 m2 smještena je nekropola sa 47 stećaka (8 ploča, 30 sanduka, 8 visokih sanduka i 1 sljemenjak) koji prikazuju kvalitetu izrade i vrstu ukrasa tipičnih za hercegovačke kamenoklesarske radionice.

Nekropola sa stećcima - Ribari

Područje općine Konjic spada u teritorije koji imaju najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini. Prema formi izrade najbrojniji su sanduci, dok su sljemenjaci i ploče gotovo podjednako zastupljeni. Prema smještaju velikih nekropola mogu se pouzdano ubicirati središta nekadašnjih kulturnih i političkih zajednica.

Šurkovića kula u Odžacima

Šurkovića kula se nalazi u naseljenom mjestu Odžaci, na jugoistočnom dijelu općine Konjic, između planina Visočice, Treskavice i Crvnja, te nešto manje od pedeset i pet kilometara od centra Konjica.

Nekropola sa stećcima - Ravnice u Dubočanima

U kotlini, omeđenoj visovima: na sjeveru Vranske stijene (1292m), na jugu Čepa (1008 m), na zapadu Krnjača (1000m) i na istoku kanjon rijeke Rakitnice iznad kojeg se uzdiže brdo Vrsa (1542m) i iza kojeg se proteže Grušačko polje (1400m), na 620 m nadmorske visine nalazi se selo Dubočani.

Nekropola sa stećcima - Gornja Bradina

Bradina je naseljeno mjesto, smješteno pokraj ceste Konjic – Sarajevo, udaljeno od Konjica oko 11 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka. U zaseoku Gornja Bradina, na 805 m n.v., evidentiran je lokalitet sa stećcima, nišanima i krstačama.

Nekropola sa stećcima - Velika Bradina

Bradina je naseljeno mjesto, smješteno pokraj magistralnog puta Konjic – Sarajevo, udaljeno od općine Konjic oko 11 km zračne linije u pravcu sjeveroistoka. U zaseoku Velika, pokraj puta iz Bradine ka Repovcima na 1147 m nv evidentiran je lokalitet Mašeti sa 78 stećaka.

Prirodno i historijsko područje u selu Gorani

Nacionalni spomenik čine: nekropole sa stećcima na lokalitetima Velije, Šarčevina, Klokotje i Trnovnik, muslimansko groblje, te mjesto i ostaci džamije (Hadži-Šahmanova džamija) u Goranima.

Nekropola sa stećcima - selo Čičevo

U selu Čičevo, udaljenom od Konjica 25 km u pravcu jugoistoka, nekropole sa stećcima smještene su na 6 lokacija, od kojih, su zbog blizine, ovom odlukom obuhvaćene: Kaursko groblje, visoki sljemenjak pored puta, dva sanduka u blizini kuća obitelji Glogovac i tri visoka sljemenjaka na Glavici iznad kuća obitelji Bovan.

Nekropola sa stećcima - Ograda Vlah

Nacionalni spomenik čini 16 grobova sa stećcima (15 sanduka i jedan visoki sljemenjak), a nekropola se nalazi na nadmorskoj visini od 744 m na lokalitetu udaljenom oko 2,5 km u pravcu istoka od sela Čičevo.

Kulturni krajolik - selo Lukomir

Nacionalni spomenik čine objekti smješteni u selu Lukomir (96 objekata, od čega 46 stambenih objekata, 49 gospodarskih objekata i objekat bivše škole), nekropola sa 18 stećaka na lokalitetu Vlaško groblje i nekropola sa devet stećaka na lokalitetu Jezerine.

Dva stećka "Gromile" u Račici

U zaseoku Račica (naseljeno mjesto Razići), koje je od Konjica udaljeno oko 20 km zračne linije u pravcu jugoistoka, neposredno uz lokalni put, na lokalitetu "Gromile", smještena su dva stećka u formi sljemenjaka sa postoljima.

Kulturni pejzaž Blatačko jezero

Selo Blace se nalazi na visoravni ispod planine Lovnice (ogranak Bjelašnice) u čijem trokutu su smještena još i sela Čuhovići i Vrdolje.

Stara kamena ćuprija u Konjicu

Sagrađena je 1682.godine i, uz Višegradsku ćupriju na Drini i Stari most u Mostaru, predstavlja jednu od najznačajnijih građevina u BiH, po mnogim komponentama, jedinstvenu srednjovjekovnu građevinu.

Šantića vila na Borcima

Za vrijeme austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini se pojavljuje jedan novi tip zgrade za stanovanje koja se naziva vila. Bio je to slobodnostojeći objekat u vrtu, sa visokim drvećem i cvijećem.

Tekijska, Mehmed-Čauševa džamija

Nalazi se u užoj gradskoj zoni Konjica, u naselju zv.Orašje, uz regionalni put Konjic-Boračko jezero, na lijevoj obali rijeke Neretve, uz samu rijeku, oko 150 m uzvodno od Stare konjičke ćuprije.

Čaršijska, Junuz-Čauševa džamija

Nalazi se u staroj konjičkoj čaršiji, u neposrednoj blizini Starog mosta. Ova džamija je vjerovatno najstarija i, prema poziciji u urbanom tkivu naselja, najznačajnija džamija u Konjicu.

Stara džamija u Gornjoj mahali u Seonici

Seonica je udaljena od Konjica 30 km prema jugozapadu, a od Ostrošca 12 km prema sjeveru, smještenoj u kanjonu rječice Seončice. U Seonici su nekada živjele čuvene i bogate begovske porodice koje su posjedovale velike zemljišne posjede: Begimanovići, Delići, Glavovići, Slomići, Pašalići, Begete, Buturovići, Hasagići, Alajbegovići.

Nekropola i ostaci crkve Grčka glavica

Arheološko naslijeđe u općini Konjic je izuzetno bogato, posebno spomenici iz srednjeg vijeka, tj.nekropole stećaka i utvrđenja, te ostaci ponekog srednjovjekovnog grada ili vjerskog objekta.

Arheološki spomenici u parku na Vardi

Uz most Jurija Gagarina, koji je dio magistralnog puta za Mostar, u centru Konjica, na lijevoj obali Neretve, lokalitetu Varda ispod Društvenog doma, u okviru uređenog parka izloženi su kameni spomenici.

Kaursko groblje na Borcima

Selo Borci, udaljeno dvadesetak kilometara jugoistočno od Konjica, nalazi se uz regionalni put Konjic - Boračko jezero – Glavatičevo - Kalinovik, na valovitim istočnim izbrešcima planine Borašnica, na Boračkoj visoravni.

Kaursko groblje - nekropola stećaka Vrbljani

Selo Vrbljani nalazi se oko devet kilometara sjeverno od Konjica, u slivu rijeke Trešanice i to u brdima iznad desne, zapadne obale rijeke. Lokalitet Kaurskog groblja, sa skoro 200 stećaka raspoređen je na površini od skoro 4 dunuma.

Zbirka namještaja Nikšić Armina

Predmeti zbirke namještaja porodice Armina Nikšića smješteni su u prostorijama porodične kuće i poslovnom prostoru u kući, u ulici Varda.

Mulićev rekord, zbirka drvorezbarskih proizvoda

Predmeti zbirke drvorezbarenih proizvoda poznatih kao Muzej “Mulićev record” smješteni su u nekoliko prostorija porodične kuće Zulejhe Vila, kćeri Ismaila Mulića, osnivača Muzeja, u ul.Varda u Konjicu.

Nekropola sa stećcima Poljice

Lokalitet Poljice nalazi se kod Velikog jezera na planini Visočica, na nadmorskoj visini od 1691 m. Sjeveroistočno ispod brda Ljeljen, na tom lokalitetu se nalazi nekropola sa 49 stećaka (33 ploče, 10 sanduka i 6 sljemenjaka).

Repovačka džamija

Repovačka džamija u Konjicu je jedina džamija smještena na desnoj obali Neretve, na povišenom platou iznad ulice, u neposrednoj blizini Starog kamenog mosta.

Pravoslavna crkva sv. Vasilija Velikog

Pravoslavna crkva sve do 1860.godine, na području općine Konjic, nije imala niti jedne svoje organizacione jedinice. Njeni vjernici na desnoj obali Neretve (Bosanska Neretva) bili su od početka XVIII stoljeća uključeni u parohiju Pazarić, a oni na lijevoj u Mostarsku pravoslavnu crkvu (parohiju).

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi