Nekropola sa stećcima Poljice

Spomenici su vrlo dobro klesani, ali su i dobrim dijelom oštećeni i prevrnuti.

Orijentirani su u pravcu istok-zapad, izuzev 3 primjerka koji leže po pravcu sjever-jug. Ukrašeno je 11 primjeraka, i to 7 ploča, 1 sanduk i 3 sljemenjaka, a ukrasi su: bordura od povijene lozice sa trolistima i od kosih crta, friz od povijene lozice s trolistima, tordirana vrpca, bordura od cik-cak linija, jednostavne arkade, polumjesec i originalne predstave muškarca koji drži dijete i muškarca sa štapom, uz konja i pticu.

U maju 2008.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je Povijesno područje - Nekropolu sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko jezero - proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi