Škole

01. Rekonstrukcija škole MTŠ
02. Rekonstrukija područne škole Bijela
03. Rekonstrukicija područne škole Dubočani
04. Rekonstrukcija područne škole Orahovica
05. Izgradnja Osnovne škole Ljuta - novi objekat
06. Rekonstrukcija Prve osnovne škole Konjic
07. Rekonstrukcija područne škole Grušča
08. Rekonstrukcija osnovne škole Odžaci
09. Rekonstrukcija Fiskulturne sale u Prvoj osnovnoj školi Konjic
10. Rekonstrukcija Osnovne škole Seonica i fiskulturne sale
11. Izgradnja osnovne škole Džepi – novi objekat
12. Rekonstrukcija područne škole Hasanovići
13. Rekonstrukcija područne škole Bulatovići
14. Rekonstrukcija područne škole Repovci
15. Rekonstrukcija područne škole Ribići
16. Rekonstrukcija područne škole Idbar
17. Rekonstrukcija područne škole Gornje Višnjevice
18. Rekonstrukcija područne škole Raotići
19. Izgradnja novog objekta područne škole Studenčica
20. Rekonstrukcija područne škole Spiljani
21. Rekonstrukcija fiskulturne sale i enterijera Osnovne škole Parsovići
22. Rekonstrukcija osnovne škole Bradina
23. Rekonstrukcija područne škole Kostajnica
24. Rekonstrukcija područne škole Lisičići
25. Rekonstrukcija osnovne škole Podorašac
26. Izgradnja ograde oko Osnovne škole Podorašac
28. Izgradnja fiskulturne sale uz SŠC, građevinski radovi
29. Rekonstrukcija područne škole Nevizdraci
30. Izgradnja igrališta pored Osnovne škole Podorašac
31. Izgradnja video nadzora u SŠC, Prvoj i Drugoj osnovnoj školi u Konjicu
32. Utopljavanje zgrade Prve osnovne škole u Konjicu

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi