Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova služba vrši slijedeće poslove:

1. izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Službe,
2. rješava zahtjeve o pravu na ličnu vojnu invalidninu i porodičnu invalidninu,
3. rješava zahtjeve o pravu na zdravstvenu zaštitu u pitanjima iz nadležnosti Službe,
4. rješava zahtjeve koji se podnose porodice poginulih boraca; ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica
5. rješava o priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima najviših ratnih priznanja i ratnih vojnim invalidima kojima je priznato pravo na njegu i pomoć drugog lica,
6. rješava o priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima ''artizanske spomenice 1941.'', vodi upravni postupak za utvrđivanje statusa boraca-branitelja za lica koja su provela najmanje dvije godine u službi u jedinicama Oružanih snaga RBiH,
7. vodi statistiku i odgovarajuće evidencije iz nadležnosti Službe,
8. vrši poslove obračuna naknada korisnika boračko-invalidske zaštite (lične i porodične invalidnine, te naknade korisnicima iz NOR-a),
9. obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja svih finansijskih promjena (analitika, sintetika),
10. obavlja poslove u saradnji sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite,
11. vrši stručne i administrativne poslove za određene komisije i druga radna tijela Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u pitanju iz nadležnosti Službe,
12. sarađuje sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima o pitanjima iz ove oblasti radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
13. vodi upravni npostupak u prvom stepenu rješava zahtjeve stranaka iz oblasti raseljenih lica;i izbjeglica i povratnika,
14. vrši i druge poslove iz svog djelokruga , kao i poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi