Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu

Pomoćnik gradonačelnika ZA PITANJA BORACA I INVALIDA, IZBJEGLA I RASELJENA LICA I SOCIJALNU ZAŠTITU:
Edin Mujak
Adresa: Maršala Tita br.62
Telefon: 036 / 712-203
Telefax: 036 / 729-813
E-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova služba vrši slijedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Službe,
 • rješava zahtjeve o pravu na ličnu vojnu invalidninu i porodičnu invalidninu,
 • rješava zahtjeve o pravu na zdravstvenu zaštitu u pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • rješava zahtjeve koji se podnose porodice poginulih boraca; ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica
 • rješava o priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima najviših ratnih  priznanja  ratnim vojnim invalidima kojima je priznato pravo na njegu i pomoć drugog lica,
 • rješava o priznavanju prava na mjesečnu novčanu naknadu nosiocima ''partizanske spomenice 1941.'', vodi upravni postupak za utvrđivanje statusa boraca-branitelja za lica koja su provela najmanje dvije godine u službi u jedinicama Oružanih snaga RBiH,
 • vodi statistiku i odgovarajuće evidencije iz nadležnosti Službe,
 • vrši poslove obračuna naknada korisnika boračko-invalidske zaštite (lične i porodične invalidnine, te naknade korisnicima iz NOR-a),
 • obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja svih finansijskih promjena (analitika, sintetika),
 • obavlja poslove u saradnji sa vojnim i civilnim strukturama na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite.
 • vrši stručne i administrativne poslove za određene komisije i druga radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika u pitanju iz nadležnosti Službe,
 • sarađuje sa nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima o pitanjima iz ove oblasti radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa,
 • vodi upravni postupak u prvom stepenu rješava zahtjeve stranaka iz oblasti raseljenih lica, izbjeglica i povratnika;
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga, kao i poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi