Planska dokumentacija

01. Izrada studije za očuvanje i razvoj starog gradskog jezgra Konjica sa Konjičkom Ćuprijom
02. Izrada projekta za izgradnju mosta Orašje - Donje Polje na rijeci Neretvi
03. Izrada projekta izvedenog stanja pješačke staze Varda
04. Izrada projekta puta Odžaci - Luka, Mjesna zajednica Bjelimići
05. Skeniranje, georeferenciranje i izrada digitalnih katastarskih (skeniranje) i regulacionih planova novog premjera za područje općine Konjic
06. Izrada regulacionog plana Centar – izmjena i dopuna
07. Izrada regulacionog plana Donje Polje
08. Izrada studije Mini hidroelektrana na vodotoku Trešanica
09. Izrada projekta za pješačku stazu u Čelebićima
10. Izrada regulacionog plana Stari Grad - lijeva obala - Stara jezgra
11. Nostrifikacija Glavnog projekta rekonstrukcije Starog mosta u Konjicu
12. Izrada projekta propusta i mostova na Regionalnom putu Lisičići - Nevizdraci
13. Izrada projekta Sanacije vodotoka rijeke Trešanice u mjestu Podorašac
14. Izrada projekta za proširenje mosta na rijeci Trešanici u ulici Željeznička
15. Izrada projekta puta za Džajiće
16. Izrada projekta Varda 3 uređenje prostora oko Opće Bolnice
17. Izrada projekta puta Čuhovići – Lukomir
18. Izrada projekta za proširenje tunela prema Donjem polju - lokalitet Igmana
19. Izrada projekta restauracije kuće Zuke Džumhura
20. Izrada projekta ratom oštećenih kuća
21. Izrada projekta uređenje platoa Musala
22. Izrada regulacionog plana Čelebići
23. Izrada projekta pješačke staze Glavičine
24. Izrada regulacionog plana Stari grad - Orašje
25. Izrada projekta pješačke staze Puhale
26. Izrada projekta pješačke staze i obaloutvrde kod Tekijske džamije
27. Izrada projekta poslovnih prostora kod Kamene ćuprije
28. Izrada regulacionog plana Buturović Polje
29. Izrada regulacionog plana Drecelj
30. Izrada katastra podzemnih instalacija
31. Izrada projekta kanalizacionog sistema i sistema za prečišćavanje otpadnih voda grada Konjica
32. Izrada projekta izgradnje mosta Trbića Polje i saobraćajnice oko lokacije UNIS-a obalom rijeke Neretve
33. Izrada projekta izgradnje mosta preko rijeke Neretve za selo Kašiće
34. Izrada projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
35. Izrada projekta centra za upravljanje krutim otpadom
36. Izrada projekta uređenja partera stambeno poslovne zone Drecelj
37. Izrada projekta za vodosnadbjevanje naselja Gorani i Oteležani
38. Izrada projekta uređenja partera terase između tunela i Kamene ćuprije
39. Izrada projekta parternog rješenja od SŠC do Trešaničkog mosta na desnoj obali rijeke Neretve
40. Izrada projekta izgradnje obaloutvrde i pješačke staze od Kamene ćuprije do Novog mosta
41. Uticaj kote uspora Jablaničkog jezera na kanalizacioni sistem u užem gradskom jezgru

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi