Oglasi

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (‘’Službene novine Federacije BiH’’ broj 49/05) i člana 38. Statuta Općine Konjic, („Službeni glasnik Općine Konjic“, broj 4/11 i 6/11),  načelnik Općine Konjic objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos u Službu za civilnu zaštitu i vatrogastvo na radna mjesta kako slijedi:

 

Naziv radnog mjesta:

 

  1. Viši samostalni referent za provođenje neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUSA-a) i protivpožarne zaštite (PPZ) i održavanje MTS-a - 1 (jedan) izvršilac
  2. Referent - vozač - 3 (tri) izvršioca
  3. Referent za održavanje motornih vozila - 1 (jedan) izvršilac
  4. Referent serviser vatrogasnih aparata i vatrogasne opreme - 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova i uslove vršenja poslova pruzeti u prilogu.

Javni poziv za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2018. godinu

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ , utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, V.broj: 222/2018 od 21.3.2018. godine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 23/18) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma, broj: 06-22-93/18-1 od 20.4.2018. godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje


JAVNI POZIV
za prikupljanje i odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“  za 2018. godinu

Javni poziv neprofitnim i nevladinim sportskim organizacijama da prijave godišnje programe koji će se finansirati iz Budžeta Općine Konjic u 2018. godini

Na osnovu člana 8. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine FBiH”, broj 49/06 ) te člana 38. Statuta Općine Konjic (“Službeni glasnik Općine Konjic”, broj 4/11 i 6/11) i člana 3. Pravilnika o novčanim izdvajanjima iz budžeta za finansiranje aktivnosti iz oblasti sporta broj 09-42-1832/13, načelnik Općine Konjic raspisuje


JAVNI POZIV
NEPROFITNIM I NEVLADINIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA
DA PRIJAVE GODIŠNJE PROGRAME RADA KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ
BUDŽETA OPĆINE KONJIC U 2018. GODINI

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi