Oglasi

OTVOREN JAVNI POZIV: 3,2 MILIONA KM ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

U okviru projekta EU4AGRI, koje finansira Evropska unija danas je objavljen novi javni poziv vrijedan 3,2 miliona KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV)Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 07. juni 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.  
Prva INFO sesija bit će održana u petak, 08. aprila od 10:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz info sesija u nekoliko gradova BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Obavještenje

Obavještavamo sva fizička i pravna lica koja su podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RGP) i Registar klijenata (RK) da je obavezni upis ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata -član 14.Pravilnika o upisu u RGP i RK  produžen do 30.04.2022 godine te poljoprivredna gazdinstva koja nisu obavila ažuriranje podataka to mogu uraditi do gore pomenutog roka.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva

 
 
Svi poslodavci koji žele zaposliti osobe sa minimalno 60% invaliditeta, te osobe sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem više informacija o raspisanim pozivima mogu dobiti putem sljedećih linkova:
- Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom :  https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/
- Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje I sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini : https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini/
 
 

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi