Mostovi

01. Izgradnja mosta na rijeci Bijela na lokalnom putu Konjic – Prevlje
02. Rekonstrukcija visećeg mosta u Ostrošcu na regionalnom putu R 437
03. Rekonstrukcija željeznog mosta preko rijeke Neretve na Drecelju
04. Izgradnja mosta sa pristupnim putem na rijeci Neretvi prema povratničkim selima Rajac, Gapići
05. Izgradnja mosta na rijeci Seončica u naselju Seonica
06. Izgradnja mosta na rijeci Trešanici u ulici Željeznička
07. Izgradnja mosta na rijeci Ljuta – Dindol
08. Istražni radovi na izgradnji Stare kamene ćuprije
09. Obnova Stare kamene ćuprije, doprema kamena iz kamenoloma
10. Izgradnja mostova na putu Parsovići – Kragulja
11. Izgradnja mosta u naselju Trusina na putu Buturović Polje – Seonica
12. Izgradnja mosta u naselju Podorašac
13. Izgradnja mosta Donje Polje - Orašje preko rijeke Neretve
14. Izgradnja mosta u Čelebići - Lisičići
15. Nadzor na izgradnji mosta Čelebići - Lisičići
16. Izgradnja mostova i propusta na regionalnom putu Lisičići - Nevizdraci
17. Izgradnja mosta na rijeci Rakitnici na lokalnom putu Konjic – Dubočani - Prebilje
18. Izgradnja mosta na lokalnom putu Sinanovići - Luka lokacija Mandin potok
19. Izgradnja mosta na riječici Račica na lokalnom putu Glavatičevo - Ribari
20. Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Trešanica

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi