Vodovodi

01. Sanacija lokalnog vodovoda u Seonici za potrebe opravljenih kuća
02. Sanacija lokalnog vodovoda Bijela
03. Sanacija lokalnog vodovoda Kostajnica
04. Rekonstrukcija glavnog vodovoda u gradu Konjic - sjeverni prsten
05. Izgradnja glavnog rezervora “Čemer” u gradu Konjic
06. Izgradnja vodovoda Buturović Polje I i II faza
07. Izgradnja – rekonstrukcija glavnog vodovoda u gradu Konjic – južni prsten
08. Rekonstrukcija vodovoda Čelebići - postojeći vodovod
09. Izgradnja vodovoda Parsovići
10. Izgradnja vodovoda Vrdolje – Džepi
11. Izgradnja vodovoda Glavatičevo
12. Izgradnja vodovoda Bjelimići
13. Izgradnja vodovoda Gornji Sultići
14. Izgradnja vodovoda Gorica
15. Rekonstrukcija vodovoda Radešine
16. Izgradnja vodovoda Lukomir
17. Izgradnja vodovoda Kašići
18. Nabavka cijevi za vodovod Oteležani - Gorani
19. Rekonstrukcija vodovoda Boračko jezero
20. Izgradnja vodovoda Kruščica - Mustafići
21. Izgradnja vodovoda Džanići - Lipovci
22. Rekonstrukcija vodovoda Jošanica
23. Izgradnja vodovoda Džajići
24. Izgradnja vodovoda Ovčari
25. Izgradnja vodovoda Studenčica
26. Izgradnja vodovoda Habibije
27. Izgradnja vodovoda Zelomići – Polje
28. Izgradnja vodovoda Solakova Kula
29. Izgradnja lokalnog vodovoda MZ Spiljani – selo Lučila
30. Izgradnja vodovoda Čelebići – novi vodovod
31. Izgradnja vodovoda na desnoj obali Jablaničkog jezera - potez Lisičići – Memidžani - Galjevo
32. Rekonstrukcija lokalnog vodovoda za obnovljene kuće u Bradini
33. Rekonstrukcija dijela primarnog voda na gradskom vodovodu dionica Klipanovac – kapija lokaliteta “UNIS – Igman”

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi