Vjerski objekti

01. Izgradnja Munare u Džajićima
02. Sanacija Pravoslavne crkve u Bradini
03. Sanacija džamije u Lukomiru
04. Sanacija Pravoslavne crkve u Konjicu
05. Sanacija pomoćnog objekta Pravoslavne crkve
06. Sanacija džamije u Seonici
07. Izgradnja potpornog zida pored Čaršijske džamije

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi