Putne komunikacije

01. Izgradnja i asfaltiranje ulice Suhi Do
02. Izgradnja regionalnog puta R 437 Ostrožac – Fojnica dionica Parsovići - Košpina Luka
03. Izgradnja regionalnog puta R 418 b Konjic – Prozor dionica Parsovići – Here
04. Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog puta Gorani – Čelina - Studenčica
05. Asfaltiranje lokalnog puta Podorašac - Brđani
06. Rekonstrukcija puta u ulici Tuščica i betoniranje puta na Donjem Selu
07. Rekonstrukcija puta Kragulja – Jasenik
08. Izgradnja lokalnog puta Glavatičevo – Dužani
09. Izgradnja puta Dubočani – Prebilje - Grušča
10. Izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje regionalnog puta Bjelimići - Tušila dionica Odžaci – Luka
11. Izgradnja, rekonstrukcija i betoniranje puta za Bare
12. Rekonstrukcija i asfaltiranje puta za Gorane
13. Rekonstrukcija i asfaltiranje puta za Donji Čažanj
14. Izgradnja lokalnog puta prema selima na lijevoj obali rijeke Neretve – Rajac, Gapići
15. Sanacija klizišta Orlište na lokalnom putu za Bukovicu
16. Izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta za Ljutu i ribnjak - I faza
17. Izgradnja puta za Žitače
18. Sanacija puta u Podorašcu – betoniranje puta za Polaščiće – Kosovača
19. Asfaltiranje puta prema Argudu i sanacija puta prema Svijenči
20. Sanacija i betoniranje puta za Džaniće
21. Sanacija i betoniranje lokalnog puta Džepi – Vrdolje – Čuhovići
22. Izgradnja infrastrukture u Kostajnici
23. Izgradnja puta “Stara džamija“ u Seonici
24. Izgradnja puta za Idbar - Nuhiće
25. Izgradnja puta za Džajiće
26. Rekonstrukcija lokalnog puta za selo Bukovicu
27. Izgradnja rigola i propusta na lokalnom putu Gorani - Studenčica
28. Izgradnja pristupnog puta za most Čelebići - Lisičići
29. Izgradnja puta Lisičići - Nevizdraci
30. Uređenje platoa autobuske stanice u Koloniji
31. Izgradnja, sanacija i asfaltiranje puta oko Boračkog jezera sa izgradnjom mosta na rijeci Šištici
32. Sanacija lokalnog puta u Bradini
33. Izgradnja puta ispod rezervoara Čemer
34. Izgradnja kolske saobraćajnice od tunela do SŠC u Konjicu
35. Izgradnja kolske saobraćajnice u Starom gradu

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi