Vijesti iz Konjica

Potpisan ugovor za izradu adresnog registra čime će adresni sistem u Konjicu biti znatno unaprijeđen

Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u nastojanjima da se uskoro krene sa izradom adresnog registra na području Konjica obezbjedili su uslove za realizaciju ovog projekta.

Ugovor o zajedničkim aktivnostima i realizaciji izrade projekta označavanja naselja, ulica i trgova nazivima, i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica, nakon predstavnika Federalne uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, danas su u Gradskoj upravi Konjic potpisali gradonačelnik Osman Ćatić i direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK Ivan Lesko. Tokom sastanka kojem su uz predstavnike Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica prisustvovali predstavnici izvođača radova firme Geometrika d.o.o. Grude razgovarano je o načinu realizacije pomenutih aktivnosti.

- Riječ je o značajnom projektu koji se realizuje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i sada krećemo sa aktivnostima koje se odnose na Konjic. U prvoj fazi izrade adresnog registra izvršit će se analiza postojećeg stanja adresnog sistema u Konjicu, kako bi se on uskladio sa Zakonom o naseljenim mjestima u Federaciji BiH. Nakon toga uslijedit će faza evidentiranja postojećih adresa u naseljenom mjestu Konjic, a potom će biti urađen projekat u kojem će biti definisan obuhvat poslova za fizičko označavanje objekata u naseljenom mjestu Konjic tablama ulica i kućnim brojevima - kazao direktor Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK Ivan Lesko, naglašavajući da se sve radi u cilju uređenja adresnog sistema u kojem između ostalog više neće biti oznaka bb (bez broja).

Mirna Habibija – Sultanić, pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina izrazila je zadovoljstvo što se krenulo u navedene aktivnosti, naglašavajući značaj projekta kojim će se označiti veliki broj neoznačenih ulica i trgova,kao i stambenih objekata, što će olakšati dostavu pošte, nalaženje lokacije, te omogućiti korištenje modernih tehnologija za traženje lokacija – GPS navigacija.

- Projekat u udjelu od po 25 % finansiraju Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK, dok Grad Konjic učestvuje sa 50 % udjela finansiranja. Aktivnosti na realizaciji počinju uskoro i u narednom periodu očekujemo saradnju građana Konjica sa predstavnicima firme Geometrika d.o.o. koja će izvoditi radove, kako bi se ovaj projekat što prije mogao završiti - kazala je pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica.

 

Obavještenje

Gradonačelnik Grada Konjica raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava Budžeta Grada Konjica za 2022.godinu.

U prilogu možete preuzeti javni poziv i prijavni obrazac:

Obavještenje za vlasnike nekretnina na području katastarske općine Bijela

Grad Konjic obavještava korisnike, odnosno vlasnike nekretnina koje se nalaze na području katastarske općine Bijela, da će u narednom periodu početi radovi dopunskog premjera na nekretninama, koje će izvoditi firma GEOBIRO d.o.o. Konjic.

Predmetom dopunskog premjera bit će nekretnine na kojima su evidentirane promjene (npr. gradnja, dioba i sl.).

Završetkom dopunskog premjeravanja nekretnina steći će se uslovi za početak izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta, koje će vršiti Komisija za izlaganje podataka, imenovana od strane Gradskog vijeća Grada Konjica.

Pozivaju se korisnici, odnosno vlasnici nekretnina koje su obuhvaćene dopunskim premjerom na saradnju sa izvođačem radova.

O svim narednim aktivnostima građani će blagovremeno biti obaviješteni putem zvanične web stranice Grada Konjica, a informacije će se također moći dobiti od nadležne službe i od predstavnika mjesne zajednice.

Nekretnine koje će biti predmetom dopunskog premjera prikazane su na linku:

https://drive.google.com/file/d/1CuLbmbc0MV6v5Hypcee7aHSkHxEB5CoO/view?usp=sharing

 

Potpisan ugovor za izradu dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, čime će se stvoriti preduslovi za uspostavu zemljišnih knjiga

S ciljem rješavanja problema koji je više decenija opterećivao stanovnike Mjesne zajednice Bijela, koji je proizilazio iz nepostojanja zemljišnih knjiga koje su uništene tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Grad Konjic, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK u proteklom su periodu aktivno radili na pripremi potrebnih preduslova za njihovu skoru uspostavu. S tim u vezi održano je više sastanaka, potpisan Sporazum o zajedničkom finansiranju projekta dopunskog premjera za katastarsku općinu Bijela, te je nakon provedog postupka javne nabavke potpisan i ugovor sa izvođačem radova firmom GEOBIRO.d.o.o. Konjic. Ugovor su pored predstavnika federalne  i kantonalne Uprave potpisali gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i direktor Geobiro-a Enes Jahić.

Kako bi se konkretizovale sve potrebne aktivnosti koje će uslijediti u narednom periodu danas je gradonačelnik Ćatić u Gradskoj upravi održao sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Grada Konjica, predstavnici izvođača radova, te Mjesne zajednice Bijela.

-Zajednički cilj je obezbjediti uslove za uspostavu zemljišne evidencije koja će se koristiti za uspostavu zemljišno knjižnih uložaka. Identifikovano je 150 katastarskih čestica u kojima su zabilježene promjene i one će biti predmet dopunskog premjera. Treba naglasiti da se ovo prije svega radi za dobrobit građana, jer su pojedinačni zahtjevi za uspostavu z.k. uloška veoma skupi, a kroz ovaj projekat aktivnosti će za građane Bijele biti besplatne – kazao je Sead Hadžić, pomoćnik direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u sektoru za katastar.

- Skoro 30 godina je prisutan ovaj problem, jer su zemljišne knjige izgorjele tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Nakon što se uradi dopunski premjer i pripremi sve za izlaganje podataka što je planirano početkom naredne godine, biće stvoreni uslovi da zaokružimo kompletnu katastarsku općinu Bijela i njeni stanovnici će konačno moći dobiti svoj zemljišnoknjižni izvadak i upražnjavati sva prava koja proizilaze iz prava vlasništva nad nekretninom - naglasila je Mirna Habibija – Sultanić pomoćnica gradonačelnika za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, koja je ovom prilikom informisala da će sve informacije o parcelama građanima biti dostupne na zvaničnoj web stranici Grada Konjica i u prostorijama Mjesne zajednice Bijela.

Predsjednik Mjesne zajednice Bijela Irfan Jazvin izražavajući zadovoljstvo zbog pomenutog projekta zahvalio se Gradu Konjicu, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK, koji su omogućili da se dugogodišnji problem stanovnika Bijele konačno riješi. - Sad predstoji rad na terenu i nastojat ćemo biti na raspolaganju izvođaču radova kako bi se sve aktivnosti završile u planiranom roku i što efikasnije, zato pozivam stanovnike Bijele na saradnju – kazao je Jazvin.

Za razvoj 20 novih biznisa u Mostaru, Konjicu i Prozor-Rami osigurano 200.000 KM

Na uvodnoj konferenciji projekta “LiNK-ujmo se radi podrške novim biznisima – LiNK4StartUps“ predstavljeni su ciljevi i plan rada na poboljšanju uvjeta za razvoj novih biznisa s posebnim fokusom na ranjive kategorije na tržištu rada.

Riječ je o projektu čiji je cilj podržati i poboljšati održivost i razvoj start-up biznisa na tržištu rada koje vode ranjive kategorije, kao što su žene, mladi do 35 godina, osobe s posebnim potrebama i pripadnici nacionalnih manjina.

Ovom prilikom objavljen je i javni poziv za podršku ranjivim kategorijama pri pokretanju vlastitih biznisa na području Mostara, Konjica i Prozor-Rame.

Kandidati će svoje biznis planove predstaviti pred stručnom komisijom koja će odabrati 20 najboljih, a za ovaj vid podrške je osigurano ukupno 200.000 KM.

https://fena.ba/article/1285019/za-razvoj-20-novih-biznisa-u-mostaru-konjicu-i-prozor-rami-osigurano-200-000-km-video

Povoljna finansiranja za mlade, privredu i poljoprivredu Grada Konjica

Uz povoljne programe stambenog finansiranja za mlade po stopi od nula posto i finansiranja poljoprivrede po stopi od nula posto, Grad Konjic i BBI banka produžili su rok za realizaciju subvencionirane linije za privredne subjekte kroz Javni poziv privrednim subjektima sa sjedištem na području Konjica,

U okviru programa aktivne politike zapošljavanja Grad Konjic je obezbijedio sredstva na ime podrške privrednim subjektima sa području Konjica, kroz subvencioniranje kamatne stope na kratkoročne i dugoročne kredite. Cilj je održavanje postojećeg nivoa privrednih aktivnosti, novih investicija za proširenje proizvodnje, povećanja zaposlenosti i pokretanja novih biznisa, te povećanje izvoza. Privrednicima su na raspolaganju povoljna sredstava za poslovanje, po stopi od 0 posto za kratkoročne i 1 posto za dugoročne kredite,

Rok za podnošenje prijava je produžen do utroška odobrenih sredstava za subvencije Grada Konjica.

Javni poziv dostupan je na linku: https://bbi.ba/bs/pravna-lica/Linija-opcine-konjic

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi