Oglasi

Obavještenje

Obavještavamo sva fizička i pravna lica koja su podnijela zahtjev za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RGP) i Registar klijenata (RK) da je obavezni upis ažuriranja podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata -član 14.Pravilnika o upisu u RGP i RK  produžen do 30.04.2022 godine te poljoprivredna gazdinstva koja nisu obavila ažuriranje podataka to mogu uraditi do gore pomenutog roka.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva

 
 
Svi poslodavci koji žele zaposliti osobe sa minimalno 60% invaliditeta, te osobe sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem više informacija o raspisanim pozivima mogu dobiti putem sljedećih linkova:
- Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom :  https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/
- Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje I sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini : https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini/
 
 

APEL I UPOZORENJE GRAĐANIMA OPĆINE KONJIC NA ZABRANU LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM

S obzirom da je došlo ljepše i toplije vrijeme, zatim intezivnije čišćenje i spaljivanje korova i otpada na imanjima i okućnicama, a u skladu sa odredbama člana 169. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i člana 317. Krivičnog zakona Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17), upućujemo apel i upozorenje građanima općine Konjic da je strogo zabranjeno nepropisno loženje vatre na otvorenom prostoru, posebno na mjestima koja se nalaze u neposrednoj blizini šuma, benzinskih pumpi, kao i na nepristupačnim mjestima na kojim nije moguć pristup vatrogasnih vozila.

Prilikom loženja vatre, građani se moraju u potpunosti pridržavati i poštivati propisane mjere opreza kao što su:

  1. Prilikom ćišćenja parcela, prikupljeni otpad spaljivati uz maksimalne mjere opreza i lično prisustvo dok otpad ne izgori.
  2. Ne ostavljati upaljenu vatru ili žar nekontrolisano na njivi.
  3. Prije polaska sa njive ili kampovanja, politi vatru ili žar vodom, ili zatrpati zemljom.
  4. Posebno voditi računa da se paljenje otpada ne vrši u blizini šuma, privrednih objekata, benzinskih pumpi, a naročito u toku pojave vjetra.
  5. Paljenje otpada vršiti u ranim jutarnjim, a ne večernjim satima.

Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara koji nije više moguće kontrolisati potrebno je obavijestiti:

  1. Dežurnog u vatrogasnoj jedinici Općine Konjic na broj telefona 123 i 036/726-124; ili
  2. Dežurnog u Policijskoj stanici Konjic na broj telefona 122 i 036/ 726-215; ili
  3. Operativni centar civilne zaštite Općine Konjic na broj telefona 121 i 036/735-370.

Podsjećamo da su odredbama člana 169. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene.novine Federacije BiH“ broj: 64/09) predviđene novčane kazne za pojedince u iznosu od 100,00 do 800,00 KM, koji svojim postupcima omogućuju nastanak požara, kao što je na nepropisan način loženje vatre na otvorenom, u šumama, na šumskom zemljištu, ili na drugom zemljištu.

Također prema odredbama član 317. Krivičnog zakona Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 36/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17), a koji glasi:

- „ko izazove šumski požar zbog kojeg nastupi šteta velikih razmjera, ili istovremeno izazove više šumskih požara, kazniti će se kaznom zatvora od jedne do osam godina,

- ko izazove požar u zaštićenoj šumi, nacionalnom parku, voćnjaku ili drugoj šumi posebne namjene ili u žitnom polju, kaznit će se kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina,

- ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini iz nehata, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine,

- ko krivično djelo iz stava 2. ovog člana učini iz nehata, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine“.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kod pojave ovakvih situacija bićemo prisiljeni da u saradnji sa Policijskom stanicom Konjic,  preduzmemo odgovarajuće zakonske mjere i radnje u cilju sankcionisanja počinilaca.

 

 

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi