Mulićev rekord, zbirka drvorezbarskih proizvoda

Za Konjic se može reći da je jedino mjesto u jugoistočnoj regiji u kojem je razvijeno i njeguje se drvorezbarstvo. Vještinu drvorezbarenja u konjički kraj sa sobom su donijeli doseljeni zemljoradnici - drvorezbari iz Hercegovine. Centar naivnih drvorezbara su bila sela Grušča, Ribari, Čičevo i Bijela.

Međutim, organizovane prodaje nije bilo. Period austrougarske uprave donio je brojne promjene u društvu. Zbog sve veće potražnje “evropske robe”, pojedini esnafi, odnosno zanati počeli su da propadaju. U cilju spašavanja pojedinih zanata, austrougarska vlast je 1885.godine osnovala u Sarajevu Zemaljsku radionicu za umjetne zanate.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi