"Rukotvorine" - zbirka namještaja Nikšić Besima

Začetnici radionice “Rukotvorine” su bili brača Adem i Meho Nikšić. Radnju su utemeljili 1928.godine, međutim Meho se 1933.godine povukao iz ovog posla, tako da je radionicu preuzeo Adem. Ademovim stopama su krenuli njegovi sinovi Besim i Mukerem.
Nikšić Besim je rođen 1936.godine, završio drvorezbarski zanat 1955.godine kod Šašić Sadika, a već 1960.godine sa svojim bratom Mukeremom otvaraju drvorezbarsku radnju “Neretva” koja je radila sve do prerane smrti Mukerema (1989.) Poslije toga Besim otvara vlastitu radionicu pod nazivom “Rukotvorine”.
Vještini drvorezbarenja Besim je obučio i jednog od dvojice svojih sinova, Adema rodjenog 1974.godine, inače diplomiranog arhitektu, koji preuzima vođenje ovih poslova veoma uspješno i koji uspijeva u tradicionalni porodični posao unijeti novine i na taj način osavremeniti i unaprijediti proizvodnju.

Za svoj rad su mnogo puta nagrađivani, a u decembru 2002.godine Direkcija Agencije za izbor najmenadžera u Bosni i Hercegovini je Besimu Nikšiću dodijelila specijalno priznanje u akciji izbora najmenadžera 2002.godine. Inače, za izradu rezbarenih predmeta koristi se konjičko drvo - voćkarice: orahovo, kruškovo, trešnjevo, dudovo, kao i javorovo drvo. U drvorezbarenju su se razvila 4 osnovna tipa ornamentike: bosanska, arapska, geometrijska i duboka šara. Peškun je jedini dio namještaja preuzet sa istoka, čiji se osnovni oblik nije mjenjao.

Pokretno dobro - Zbirka namještaja porodice Nikšić, vlasništvo Besima Nikšića u Konjicu proglašena je nacionalnim spomenikom u martu 2006. godine, a nacionalni spomenik čini 18 predmeta (vitrine, stolovi, stolice, lusteri, musandere, škrabije, sećija, sehare, ormari, peškuni).

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi