Nekropola sa stećcima - selo Čičevo

Nacionalni spomenik čine:

a) nekropola sa 90 stećaka na likalitetu Kaursko groblje;

b) nekropola sa četiri stećka na lokalitetu Glavica;

c) osamljeni grob sa stećkom, smješten na prilaznom putu ka nekropoli Kaursko groblje

Na lokalitetu Kaursko groblje nalazi se 90 stećaka (89 sanduka i l ukrašen visoki sljemenjak), dobro obrađenih i orijentiranih u pravcu istok-zapad. Tri visoka i ukrašena sljemenjaka smještena na Glavici iznad kuća obitelji Bovan, ukrašeni su motivima loze sa trolistom, tordiranom trakom, križem i rozetom.

Nekropole se nalaze na nadmorskoj visini od 690 m (Kaursko groblje) i 703 m (lokalitet Glavica). Od 89 stećaka veliki je broj sanduka ogromnih dimenzija, preko dva metra dužine, oko 1,50 m širine i oko 1 m visine. Tri visoka sljemenjaka su skoro 2 m duga, oko 1m široka i oko 1,50 m visoka.

Inače, stećci su većinom smješteni u grabovoj i lijeskovoj šumi, prekriveni u većoj mjeri mahovinom i lišajevima, a izvjestan broj je i nagnut. Nekoliko stećaka je gotovo amorfno (struktura razorena biljnim organizmima). Pavao Anđelić je svojevremeno evidentirao 81 stećak 1975.godine.

06.10.2009.godine izlaskom na teren, zajedno sa saradnicima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, evidentirali smo 90 stećaka.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je na sjednici održanoj od 09. do 12. februara 2010.godine donijela odluku kojom je Historijsko područje – Nekropolu sa stećcima u selu Čičevo proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi