Kulturno - historijsko nasljeđe

O historijskim zbivanjima, narodnom životu i običajima, o značajnim događajima, ljudima i legendama svjedoče i pričaju oko 4.160 stećaka na skoro 150 registrovanih nekropola, čime naša općina spada u red općina sa najvećim brojem nekropola u Bosni i Hercegovini i Regiji.

Na žalost, mnogi lokaliteti su često na izuzetno strateškim položajima i u naučnom pogledu izuzetno važni, ali teško pristupačni (Bahtijevica - Dabića poljana, Čičevo, Ježeprasina, Ocrkavlje, Visočica - Poljice i Veliko jezero, Gorani, Blace i dr.). Na mnogim nekropolama, na kojima su nikla kasnije groblja, uočava se da se stećci utapaju u ta groblja (Džepi, Mokro, Donje selo, Blace, Zaslivlje, idr.). Kada govorimo o pokretnom naslijeđu, tu je riječ o iznimno bogatom i raznolikom potencijalu koje se čuva u okviru vjerskih zajednica, pojedinaca, kao i jedinstvene i vrijedne zbirke drvorezbarskih proizvoda konjičkih rezbara.

Naglašene aktivnosti općine Konjic na inventarizaciji spomenika kulturne baštine rezultirale su i proglašenjem nacionalnih spomenika u općini Konjic, kojih do danas ima ukupno devetnaest. U skladu sa odlukama o proglašenju nacionalnih spomenika, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je postavila informativne table na istim, kao i urbani mobilijar (klupe i kante za smeće). Uz to, za sve aplicirane spomenike, kako one koji su proglašeni nacionalnim spomenicima, tako i one o kojima će se raspravljati u tekućoj i narednim godinama, posjedujemo više stotina fotografija snimljenih na terenu koje smo skenirali, a neke uvećali i postavili u hodnike zgrade općine Konjic. To se pokazalo opravdanim jer su izazvale interes i znatiželju građana.

Bez sumnje, područje općine Konjic historijski je izuzetno bogat prostor. Na žalost, veliki broj spomenika je vremenom nestao, a sa njihovim nestankom Konjic, kao i svaka sredina, ostaje bez dijela svoje prošlosti, bez svjedoka na minula vremena.

Zato nas sve pomenuto obavezuje da u narednom periodu nastavljamo rad na ažuriranju i prikupljanju relevantnih podataka o spomenicima i lokalitetima naslijeđa, njihove zaštite i trajne i kvalitetne promocije kao i integracije u turizam.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi