Pravoslavna crkva sv. Vasilija Velikog

Prva organizaciona jedinica bila je parohija Konjic sa sjedištem u Čelebićima, gdje je sagrađena i crkva.

Na lokalitetu Varda u Konjicu započela 1885.godine izgradnja pravoslavne crkve - Hrama sv.Vasilija velikog, o čemu je u Sarajevskom listu bila obavještena i širas javnost. Kako ne postoji sačuvana nikakva popratna dokumentacija o izgradnji ovog objekta, to se ne može sa sigurnošću utvrditi da li je on u potpunosti urađen prema originalnom projektu, ili je krajnja reduciranost njegove eksterijerne dekorativne plastike rezultat skučenih materijalnih mogućnosti investitora.

U svojim vanjskim formama, ovaj objekat je krajnje pojednostavljen i bez dekorativnih elemenata. Završen je 26.oktobra 1886.godine. Za razliku od eksterijera, enterijer crkve je bio bogato opremljen, a njegovu veliku vrijednost predstavljao je ugrađeni ikonostas koga su 1925.godine u rezbariji uradili konjički majstori, drvorezbari Sulejman Hadžizukić i Salko Alagić. Ikonostas je, po ugledu na vizantijsku školu, oslikao Sreto Domić, slikar, 1929.godine.

Zanimljivo je napomenuti da je jedna od ikona sadržavala mali kuriozitet. Naime, na njoj su sv. Kirilo i Metodije prikazani u franjevačkim habitima. Nažalost, u ratnim godinama (1992-95.) to je uništeno, kao i zgrada crkve i njena unutrašnjost. Iza 2000. godine crkva je opravljena, osnova ikonostasa je urađena, urađene su stepenice za portu i ograda na porti, popođavanje crkve, kao i unutrašnje osvijetljenje.

U novembru 2007.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je Crkvu sv.Vasilija Velikog, sa pokretnim dobrima -ikonama, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

U maju 2008.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je Povijesno područje - Nekropolu sa stećcima Poljice, lokalitet Veliko jezero - proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi