Tekijska, Mehmed-Čauševa džamija

Džamiju je sagradio Muhamed-Mehmed-čauš, sin hadži Abdijin, porijeklom iz Konjica.

Za džamiju je napisana i vakufnama 1622.godine (hidžretske 1031.godine). Ne zna se tačna godina izgradnje džamije, te postoje različita mišljenja i zapisi pojedinih autora. Džamija najvjerovatnije sagrađena između 1622. i 1648.godine (Mulić).

Godine 1848. Ali-paša Rizvanbegović je obnovio Tekijsku džamiju. Godine 1917. austrougarske vlasti su skinule olovni pokrov sa džamijske kupole (radi pravljenja oružja i oruđa), a 1922.godine džamija je ponovo obnovljena. Uslijed bombardovanja 1944.godine, džamija je bila oštećena.

U toku ratnih godina (1992-1995.) objekat je pretrpio dvadesetak direktnih pogodaka granatama velikog kalibra, u munaru, kupolu i bočne zidove. Ponovo je renovirana. Uz džamiju je bila sagrađena halvetijska tekija, po čemu je i dobila naziv (halvetije su derviški red osnovan u XIV stoljeću).

Derviši ove džamije su održavali dobre odnose sa dervišima nakšibendijske tekije u Seonici koja je utemeljena 1882. godine. To su bile jedine dvije tekije na ovim prostorima. Ova tekija je prestala sa radom 1941.godine.

Tekijska džamija je jedina potkupolna džamija i arhitektonski najvrijednija džamija u Konjicu. U Hercegovini ih je ukupno sedam, a Tekijska džamija je šesta po redu. Uz džamiju se nalazi i veliki harem sa nišanima na kojima se nalaze epitafi, jednostavni kratki tekstovi, bez oznaka, a većina ih je i bez natpisa.

Godine 1848. ovu džamiju je obnovio Ali-paša Rizvanbegović;

1917.godine austrougarske vlasti su skinule olovni pokrov sa džamijske kupole;

1922.godine džamija je obnovljena, a kameni pod zamjenjen drvenim a kupola prekrivena limom;

1934.godine nabujala rijeka Neretva odnijela je donji haremski zid i oštetila džamijski zid;

1944.godine džamija je bila oštećena uslijed bombardovanja;

1965.godine Zavod za zaštitu spomenika kulture Mostar izvršio je restauraciju ulaznog trijema (prostor sofa) i popravio dvorišni zid.

Od 1999-2004.godine vršene su veće popravke na džamiji, a sanirana su i oštećenja koja su nastala uslijed njenog granatiranja (1992-1995.).

Objekat Tekijske džamije je u dobrom građevinskom stanju.

U martu 2006.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine proglasila je Tekijsku džamiju nacionalnim spomenikom.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi