Franjevački samostan i crkva sv. Ivana Krstitelja

Objekte graditeljske cjeline čine: samostalna Crkva sv. Ivana Krstitelja, samostalna zgrada, tri pomoćna objekta (vjeronaučne prostorije-dvorane) i pokretno naslijeđe. Zgrada današnjeg samostana izgrađena je 1939-1940.godine, a crkva sv. Ivana Krstitelja je građena duži vremenski period, u etapama.
Objekat crkve je građen u periodu 1895-97. godine, enterijer crkve završen 1909.godine, a zvonik je sagrađen 1919.godine. Objekat crkve nije izveden prema originalnom projektu koji je uradio arhitekta Josip Vrancaš iz Mađarske, koji je predstavljao jednog od najznačajnijih graditelja svog vremena na području Bosne i Hercegovine.
U svojoj dugogodišnjoj graditeljskoj djelatnosti projektovao je 70 crkava i općinskih zgrada, 10 zavoda i škola, 6 kafana i hotela, 10 banaka, 102 najamne i privatne kuće, 6 fabrika i 7 oltara i enterijera, itd. Svoj rad na projektovanju sakralnih objekata započeo je realizacijom objekata Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, 1884.godine.
U odnosu na ostale objekte ovog projektanta, katolička crkva u Konjicu je relativno skromna, ali je, svakako, najvrijedniji objekat koji je u doba austrougarske vladavine izgrađen u Konjicu, ne samo po svojoj materijalnoj i estetskoj vrijednosti, nego i po činjenici da je djelo jednog velikog arhitekte.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata crkva je dosta stradala, ali je nakon toga više puta obnavljana. U toku ratnih djelovanja (1992-95.godine) crkva i samostanska zgrada su pretrpjele znatna oštećenja, a poslije 1995.godine crkva je ponovo renovirana. Inače, crkva sv.Ivana Krstitelja, prema svojim stilskim odrednicama, pripada historicizmu i ima odlike neoromantike. Samostan predstavlja jednostavnu građevinu pokrivenu četvorovodnim krovom, sa biber - crijepom kao pokrovom.
Vjeronaučne prostorije - tri velike dvorane su rađene kao zasebni arhitektonski element naslonjen na objekat crkve. Izgrađene su 1969.godine i urbanistički vizuelno zaokružuju cjelinu samostana, formirajući, sa tri strane zatvoreno, centralno dvorište. U okviru samostana nalazi se i muzej, odnosno Galerija samostana.
Prema skupljenim predmetima, zbirka se može podijeliti na tri dijela: galeriju slika i skulptura, etnološku zbirku i riznicu. U zbirci samostana posebnu vrijednost zauzima portret sv.Paškala Bojlonskog sa kraja XVI ili početka XVII stoljeća, te djelo Ivana Tišova, Polaganje Hrista u grob i pozlaćeni kalež sa zapisom majstora Josipa Vasiljevića iz 1758.godine.
U maju 2006.godine Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je graditeljsku cjelinu-Franjevački samostan u Konjicu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi