Dva stećka "Gromile" u Račici

Ova dva stećka su karakteristična što ne spadaju u grupu niskih sljemenjaka, koji se prema postolju sužavaju. Naime, pomenuti stećci su rađeni tako da su izuzetno visoki, uski i prema postolju se proširuju.

Jedan od stećaka je rađen sa duplim ili udvojenim postoljem, što je rijedak slučaj za područje konjičke općine.

Kod stećaka su postolja oštećena, a i obrada je slabija. Njihova orijentacija je u pravcu jugozapad – sjeveroistok.

Dimenzije stećaka su slijedeće:

Stećak br. 1.

Sljemenjak sa postoljem bez ukrasa, obrastao lišajevima, oštećeno postolje.
Dimenzije stećka su: 165 x gornja širina 44, donja širina 55 x125 cm;
Dimenzije postolja su: 200 x 140 x 20 cm;

Stećak br. 2.

Sljemenjak sa duplim postoljem, bez ukras, obrastao lišajevima, oštećeno postolje.
Dimenzije stećka su: 146 x gornja širina 50, donja širina 55 x 140 cm;
Dimenzije donjeg postolja su: 210 x 146 x 50 cm;
Dimenzije gornjeg postolja su: 155 x 72 x 33 cm.

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi