Anketa - Strategija razvoja održivog turizma grada Konjica

Grad Konjic putem Agencije za ekonomski razvoj PRVI KORAK doo Konjic provodi projekat izrade Strategije razvoja održivog turizma grada Konjic 2023-2027.
U cilju uvida u trenutnu situaciju, te identifikacije mogućih pravaca razvoja, provodimo istraživanje o nivou razvijenosti ponude i destinacije. Pozivamo Vas da svojim učešćem u anketi date doprinos u procesu izrade Strategije razvoja održivog turizma. 
nazad na vrh

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi