JU Centar za socijalni rad u Konjicu raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Centar za socijalni rad u Konjicu raspisuje Javni oglas  za sljedeća radna mjesta:

  1. Viši stručni saradnik za normativno – pravne i kadrovske poslove, poslove stručnog zastupanja Centra u upravnim i sudskim postupcima, poslove zaštite braka, porodice i djece i poslove hraniteljstva,  pravnik  (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme;
  2. Viši stručni saradnik za ekonomske poslove, ekonomista (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme;
  3. Viši stručni saradnik za poslove zdravstvenog osiguranja i maloljetničke delinkvencije, socijalni radnik (1) jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Javni oglas mozete preuzeti na linku:javni oglas
Obrazac  za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas možete preuzeti na linku: Obrazac

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi