Titov bunker

Osnovna namjena Objekta D-0 ARK  bila je da prihvati, smjesti i zaštiti Štab Vrhovne komande, uži dio Predsjedništva i Vlade Jugoslavije, da im obezbijedi optimalne uslove za rad, rukovođenje i komandovanje zemljom u kriznim situacijama i u slučaju od opasnosti nuklearnog napada na Jugoslaviju.
Izgradnja objekta započela je u martu 1953.godine, odlukom vojnog vrha bivše Jugoslovenske narodne armije, JNA. 
Informacije o objektu imali su samo Tito, Načelnik SSNO-a, Načelnik Generalštaba JNA, Načelnik Prve Uprave bezbjednosti i Načelnik veza SSNO-a.
Godine 1979. objekat je zvanično predat na upotrebu  posadi bivše JNA koju je sačinjavalo 16 vojnih lica. 
Površina radnog prostora u objektu je oko 6.400 kvadratnih metara.

Titov bunker virtual tour 360

Partneri

Kategorije članaka

Linkovi